No picture found

Industrikraft Midt-Norge is a Norwegian energy company that holds a permit to build a thermal power plant fueled primerily by natural gas from Haltenbanken but also partially from biofuel at the Fiborgtangen industrial site in Levanger Norway. The company is owned by Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Trondheim Energi Norske Skog and Statoil. Elkem has sold its ownership in the company.

I konsekvensutredningen redegjør Industrikraft Midt-Norge for noen av de ulike CO2-frie gasskraftalternativene som er blitt fremmet av norsk industri de siste årene.1
Industrikraft Midt-Norge fått konsesjon for å byge et gasskraftverk i Skogn i Nord-Trøndelag. Nordenfjelske Energi er dannet for å bygge gasskraftverk på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal.2
Industrikraft Midt-Norge har alle tillatelser på plass for å bygge gasskraftverk på Skogn. Allikevel kan det virke som om dette ikke blir noe av fordi gasskraftverket kanskje ikke vil være lønnsomt.3
Industrikraft Midt-Norge har fått konsesjon for å bygge et kraftvarmeverk i Skogn i Nord-Trøndelag.4
Industrikraft Midt-Norge is a Norwegian energy company that holds a permit to build a thermal power plant fueled primerily by natural gas from Haltenbanken, but also partially from biofuel, at the Fiborgtangen industrial 5

Industrikraft Midt-Norge planene for bygging av et gasskraftverk ved papirfabrikken på Fiborgtangen.6
Industrikraft Midt-Norges skal gjennomføre utbyggingen innenfor følgende forutsetninger: * Prosjektet skal bidra til å redusere de globale utslipp av CO2 * 7
varslet direktør Steinar Bysveen i Industrikraft Midt-Norge at spaden skulle settes i jorda kommende sommer. Det gjelder ikke lenger. - Nå er vår plan å fatte en investeringsbeslutning rundt juletider.8
the company Industrikraft Midt-Norge was granted a construction and ...9
Location
Foundation
1998
Parent
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Norske Skog
Statoil
Trondheim Energi
Region Served
Norway
Homepage
www.industrikraft.no
Energy type
Formation Year
1998
Company Name
Industrikraft Midt-Norge AS
Industry
Electric power industry
Parent Company
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
Norske Skog
Statoil
Trondheim Energi
Company Type
Private property
Area Served
Category

5 Tips to Save the Earth

There are many easy things that people can do to help save the earth from further deterioration. All it takes is a little forethought and action. Below are five things that will save our planet.